BHARATIYA VIDYA BHAVAN
[Founded in 1938 with the blessings of Mahatma Gandhi]
Munshi Sadan, Bharatiya Vidya Bhavan Chowk,
Kulapati K. M. Munshi Marg, Mumbai 400 007.
Tel. Nos. (022) 23631261 / 23630265 / 23634462 / 63/ 64
Fax No. 022 23630058
E-mail :bhavan@bhavans.info
Founder: KULAPATI DR. K. M. MUNSHI
President: SHRI. SURENDRALAL G. MEHTA
Vice-Presidents: * SHRI MURLI S. DEORA
  JUSTICE SHRI B.N. SRIKRISHNA
Honorary Members
HIS HOLINESS THE DALAI LAMA
SRI CHINMOY
PRINCE CHARLES
HRH THE PRINCE OF WALES
* SWAMI AKHANDANANDA
* SWAMI GANGESHWARANANDA
* SWAMI CHINMAYANANDA
* SHRI C. RAJAGOPALACHARI
* PANDIT JAWAHARLAL NEHRU
* SARDAR VALLABHBHAI PATEL
* DR. RAJENDRA PRASAD
* DR. R.C. MAJUMDAR
* DR. G.S. PATHAK
* RT. HON. HAROLD MACMILLAN
* DR. R.R. DIWAKAR
* SHRI J.R.D. TATA
* SHRI NEELAM SANJIVA REDDY
* DR. K. SHIVARAMA KARANTH
* DR. S. RADHAKRISHNAN
* DR. ZAKIR HUSAIN
* DR. FAKHRUDDIN ALI AHMED
* SHRI JAYAPRAKASH NARAYAN
* SHRI SRI PRAKASA
* SHRI CHIMANLAL H. SETALVAD
* SIR C.P. RAMASWAMI AIYAR
* MAHAMAHOPADHYAYA DR. P.V. KANE
* SHRI B.G. KHER
* SHRI MEGJI MATHRADAS
* SIR H.V. DIVATIA
* SHRI MOTILAL C. SETALVAD
* DR. A. LAKSHMANASWAMI MUDALIAR
* ACHARYA JINAVIJAYA MUNI
* DR. V.V. GIRI
* SHRI S.K. PATIL
* SHRI G.D. BIRLA
* LORD FENNER BROCKWAY
* JUSTICE SHRI M. HIDAYATULLAH
* SHRI MORARJI DESAI
* REV. MOTHER TERESA
* SHRI S. NIJALINGAPPA
* SWAMI SATCHIDANANDA
* PROF. (DR.) A.N. MOORTHYRAO
* LORD CALLAGHAN
* SMT. M.S. SUBBULAKSHMI
Trustees
SHRI SURENDRALAL G. MEHTA
* SHRI MURLI S. DEORA
JUSTICE SHRI B.N. SRIKRISHNA
SHRI AVNISH MEHTA
SHRI BANWARILAL PUROHIT
SHRI HARSH VARDHAN KANORIA
SHRI DEEPAK S. PAREKH
SMT. SHOBHANA BHARTIA
SHRI I. R. KHANDWALA
SHRI MUKUL A. SONAWALA
Executive Committee
President: SHRI. SURENDRALAL G. MEHTA
Vice-Presidents: * SHRI MURLI S. DEORA
JUSTICE SHRI B.N. SRIKRISHNA
Hon. Secretaries: SHRI MUKUL A. SONAWALA
SHRI KIRTIDEV G. MUNSHI
Hon. Treasurer: SHRI I.R. KHANDWALA
Members: SHRI AVNISH MEHTA
SHRI BANWARILAL PUROHIT
SHRI DEEPAK S. PAREKH
SMT ANJANA A. SONAWALA
Executive Secretary & Director General: SHRI H.N. DASTUR
Special Invitee: Dr. M.L. SHRIKANT
Director (Administration & Legal): DR. RAJENDRA SINGH (IAS-Retd.)
Directors: SHRI V.V. BHASKARAN
SHRI P.N. SANTHANAGOPAL
Director (Sanskrit Studies & Research): PROF. S.A. UPADHYAYA
Director (Education): SHRI RAKESH SAXENA
Hon. Director (Finance & Accounts): SHRI JEEVRAJ OSTAWAL
Joint Directors: SHRI YOGESH KAMDAR
SHRI P.V. SANKARANKUTTY
Chief Accountant: SHRI P.R. SHAH
QUICK LINKS
  Bhavan's Books   Periodicals   Our Websites   Bhavan's (H.O), Mumbai
 
Online Bookstore
Locate A Store
Catalogue
Book Enquiry
 
Bhavan's Journal
Bhavan's Navneet
Navneet Samarpan (Gujarati)
Dimdima
Bharatiya Vidya
Samvid
Astrological Journal
 
www.dimdima.com
www.dimdimamagazine.com
www.navneetsamarpan.com
www.navneethindi.com
www.amritabharati.info
Gandhi Institute Website
www.bhavanslibrary.org
www.events.bhavans.info
 
Bhavans Kala Kendra
Bharatiya Sangeet & Nartan Shikhsapeeth
Jyotish Bharati
Bhavan's Library
Sanskrit Studies
Forthcoming Events
--: Bhavan - Chowpatty
--: Bhavan - Andheri