BHARATIYA VIDYA BHAVAN
[Founded in 1938 with the blessings of Mahatma Gandhi]
Munshi Sadan, Bharatiya Vidya Bhavan Chowk,
Kulapati K. M. Munshi Marg, Mumbai 400 007.
Tel. Nos. (022) 23631261 / 23630265 / 23634462 / 63/ 64
Fax No. 022 23630058
E-mail :bhavan@bhavans.info
Founder: KULAPATI DR. K. M. MUNSHI
President: SHRI. SURENDRALAL G. MEHTA
Vice-President: SHRI BANWARILAL PUROHIT
Honorary Members
HIS HOLINESS THE DALAI LAMA
PRINCE CHARLES
HRH THE PRINCE OF WALES
SMT ELA RAMESH BHATT
SHRI N. R. NARAYANA MURTHY
* SMT KISHORI AMONKAR
* SWAMI AKHANDANANDA
* SWAMI GANGESHWARANANDA
* SWAMI CHINMAYANANDA
* SHRI C. RAJAGOPALACHARI
* PANDIT JAWAHARLAL NEHRU
* SARDAR VALLABHBHAI PATEL
* DR. RAJENDRA PRASAD
* DR. S. RADHAKRISHNAN
* DR. ZAKIR HUSAIN
* DR. FAKHRUDDIN ALI AHMED
* SHRI JAYAPRAKASH NARAYAN
* SHRI SRI PRAKASA
* SHRI CHIMANLAL H. SETALVAD
* SIR C.P. RAMASWAMI AIYAR
* MAHAMAHOPADHYAYA DR. P.V. KANE
* SHRI B.G. KHER
* SHRI MEGJI MATHRADAS
* SIR H.V. DIVATIA
* SHRI MOTILAL C. SETALVAD
* DR. A. LAKSHMANASWAMI MUDALIAR
* ACHARYA JINAVIJAYA MUNI
* DR. V.V. GIRI
* DR. R.C. MAJUMDAR
* SHRI S.K. PATIL
* DR. G.S. PATHAK
* SHRI G.D. BIRLA
* RT. HON. HAROLD MACMILLAN
* LORD FENNER BROCKWAY
* DR. R.R. DIWAKAR
* JUSTICE SHRI M. HIDAYATULLAH
* SHRI J.R.D. TATA
* SHRI MORARJI DESAI
* SHRI NEELAM SANJIVA REDDY
* REV. MOTHER TERESA
* DR. K. SHIVARAMA KARANTH
* SHRI S. NIJALINGAPPA
* SWAMI SATCHIDANANDA
* LORD CALLAGHAN
* SMT. M.S. SUBBULAKSHMI
* PROF. (DR.) A.N. MOORTHYRAO
* SRI CHINMOY
(* Deceased)
Trustees
SHRI SURENDRALAL G. MEHTA
SHRI BANWARILAL PUROHIT
SHRI HARSH VARDHAN KANORIA
SMT. SHOBHANA BHARTIA
SHRI AVNISH MEHTA
DR. DINESH K. DAFTARY
SHRI I. R. KHANDWALA
SHRI DEEPAK S. PAREKH
SHRI MUKUL A. SONAWALA
SHRI C.R.GHAREKHAN
SHRI SREEHARI .G.ANEY
SHRI RAJNISH MEHTA
Executive Committee
President: SHRI. SURENDRALAL G. MEHTA
Vice-President: SHRI BANWARILAL PUROHIT
Hon. Secretaries: SHRI MUKUL A. SONAWALA
SHRI KIRTIDEV G. MUNSHI
Hon. Treasurer: SHRI I.R. KHANDWALA
Executive Secretary & Director General: SHRI H.N. DASTUR
Members: SHRI AVNISH MEHTA
SHRI DEEPAK S. PAREKH
SHRI C.R.GHAREKHAN
SHRI SHREEHARI G. ANEY
SMT ANJANA A. SONAWALA
DR. ASHOK SHEKAR GANGULY
Director: SHRI V.V. BHASKARAN
Director (Sanskritic Studies & Research): PROF. S.A. UPADHYAYA
Director (Bhavan's Shikshan Bharati): SHRI RAKESH SAXENA
Director (Administration & Legal): DR. RAJENDRA SINGH (IAS-Retd.)
Joint Directors: SHRI P.V.SANKARANKUTTY
SHRI YOGESH KAMDAR
SHRI SADASIVAN PILLAI
Addl. Director (P.G. & Research): DR. G.B. JANI
Advisor (Research & Development): SHRI RAMESH OZA
Hon. Director (Finance & Accounts): SHRI JEEVRAJ OSTAWAL
Superintendent (Accounts): SHRI JASVANTLAL V. SHAH
Additional Chief Accountant: SHRI P.M. MADKAIKAR
Additional Registrar: SHRI RAMESH KUMAR K.
QUICK LINKS
  Bhavan's Books   Periodicals   Our Websites   Bhavan's (H.O), Mumbai
 
Online Bookstore
Locate A Store
Catalogue
Book Enquiry
 
Bhavan's Journal
Bhavan's Navneet
Navneet Samarpan (Gujarati)
Dimdima
Bharatiya Vidya
Samvid
Astrological Journal
 
www.dimdima.com
www.dimdimamagazine.com
www.navneetsamarpan.com
www.navneethindi.com
www.amritabharati.com
Gandhi Institute Website
www.bhavanslibrary.org
www.events.bhavans.info
 
Bhavans Kala Kendra
Bharatiya Sangeet & Nartan Shikhsapeeth
Jyotish Bharati
Bhavan's Library
Sanskrit Studies
Forthcoming Events
--: Bhavan - Chowpatty
--: Bhavan - Andheri